Píšeme pre Vás

VRTY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tepelné čerpadlá zem-voda môžu čerpať teplo obsiahnuté v pôde dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je plošný zemný kolektor. V princípe sa tým myslí potrubie uložené horizontálnym spôsobom a to v hĺbke cca 1,5 m. Plošný zemný kolektor vlastne predstavuje nadrozmerný solárny kolektor pričom slnečná energia je akumulovaná priamo v pôde. Nie vždy je ale možné takýto kolektor vybudovať a to najmä z priestorových dôvodov (nevyhovujúca veľkosť pozemku). V takom prípade sa využíva druhý spôsob získavania tepla zo zeme, tzv. hĺbkový vrt. Vrty sú vertikálnym banským dielom [...]

BYTOVÝ DOM VYKUROVANÝ TEPELNÝMI ČERPADLAMI

Znižovanie nákladov na energie neriešia iba majitelia rodinných domov ale i vlastníci bytov vo veľkých bytových domoch. Druhá skupina je zvláštna tým, že často dosiahne isté úspory už len odpojením bytového domu od centrálneho zásobovania teplom. Niekedy si však majitelia bytov uvedomujú potrebu komplexnejšieho riešenia, obzvlášť ak sa jedná o bytový dom staršieho dáta.Tak tomu bolo i v prípade bytového domu na ulici Fraňa Kráľa v Prešove. Dom bol postavený v polovici minulého storočia a v roku 2012 prešiel masívnou rekonštrukciou, ktorá spočívala od výmeny okien, zateplenia fasády i strechy, následne výmeny stúpačiek a elektroinštalácie [...]

SOLÁRNY SYSTÉM – OHREV VODY V BYTOVOM DOME, HUMENNÉ

Ešte počas leta našu spoločnosť (a samozrejme nie len našu) oslovil štatutár jedného spoločenstva vlastníkov bytov za účelom vypracovania cenovej ponuky pre potreby solárneho ohrevu teplej vody. Jednalo sa o štvorpodlažný tehlový dom so sedlovou strechou. 32 bytov v tomto dome dosahovalo priemernú spotrebu teplej vody cca 2500 litrov/deň. Na vyžiadanie sme vypracovali myšlienkový návrh diela vrátane hydraulického návrhu spojeného s predbežným rozpočtom. Náš návrh už od samého začiatku úplne vylučoval použitie klasických solárnych bojlerov s integrovanými solárnymi výmenníkmi (na rozdiel od všetkých ostatných konkurenčných ponúk). Už [...]

Kontaktujte nás!

Máte otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám na ne odpovieme!
Kontaktujte nás!