Často kladené otázky

Áno. Zásobník na OPV (starý názov TÚV) môže byť integrovaný v tepelnom čerpadle (najčastejšie má objem 185 litrov) alebo môže byť i samostatne stojaci a vtedy má často objem cca 200 alebo 300 litrov.
Je to možné iba v tom prípade, že daný bojler je vybavený konštrukčne vhodným výmenníkom o dostatočnej ploche, veľkostne vhodnej pre pripojenie tepelného čerpadla. Väčšinou tomu ale tak nie je a vo väčšine prípadov je odpoveď NIE.
Nie. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je konštrukčne v podstate klimatizačná jednotka v režime kúrenia. Slúži teda len na ohrev vzduchu (v danom priestore).
Reálna životnosť tepelného čerpadlá je závislá od správneho návrhu, správneho prevádzkového nastavenia, ale aj od spínania kompresora, teda počtu štartov kompresora. Jednoznačne sa to teda nedá určiť.
Záručné lehoty sú rôzne a závisia od konkrétneho výrobcu, teda danej značky a typu. Napríklad švédsky výrobca tepelných čerpadiel zn. IVT ponúka pri TČ PremiumLine EQ, ME a AirX nadštandardnú materiálovú záruku 5 rokov + 10-ročnú záruku na samotný kompresor.
Áno je to možné. Veľa závisí od použitého zásobníka. Napr. pre kombináciu so solárnymi kolektormi musí byť zásobník vybavený i tzv. solárnym výmenníkom. U zásobníkov, ktoré sú integrované v tele TČ nie je možné napojenie solárnych kolektorov.
Áno, je to možné. Záložný zdroj je možné spínať kaskádou, napr. 3-6-9 kW alebo je možné ho softvérovo úplne zablokovať a nezapne sa vôbec.
Výkon TČ závisí od tepelnej straty daného objektu – domu. Napr. TČ typu zem/voda sa v praxi často navrhuje na 75-80% tepelnej straty objektu.
Pokiaľ je k dispozícii výdatná studňa s vykonanými čerpacími skúškami a zároveň nie je nijak zvlášť hlboká, v takom prípade vychádza ako najvhodnejšie riešenie použitie tepelného čerpadla typu voda/voda. Potom nasleduje zem/voda a nakoniec je to typ vzduch/voda.
Áno, pomocou tepelného čerpadla typu vzduch/voda v reverznom chode. Strojovňu je ale potrebné vybaviť ďalším potrebným príslušenstvom. Tiež je vhodné pre chladenie použiť správny typ vykurovacieho/chladiaceho systému. Odporúča sa pre potreby chladenia používať stropné a stenové systémy, ktoré sú oveľa vhodnejšie ako podlahové (napr. „podlahovka“).
Táto kombinácia sa používala v minulosti. V súčasnosti prevláda trend použitia podlahového vykurovania v celom dome. V prípade nutnosti použitia oboch typov vykurovania sa volí jedno z dvoch riešení:

  1. Vykurovacia sústava sa musí „rozdeliť“ na dve teplotné úrovne, vyššiu pre radiátorový okruh a nižšiu pre podlahové vykurovanie. V tomto prípade sa vlastne prispôsobuje teplota radiátorom a zmiešavacím ventilom sa znižuje miešaním primára so spiatočkou pre teplotnú úroveň podlahovky.
  2. Niekedy je možné systém nastaviť na teplotu len pre podlahové vykurovanie avšak za predpokladu zväčšenia teplo-výmennej plochy u radiátorov. Jednoducho sa musia nainštalovať väčšie radiátory a väčšia odovzdávacia plocha vykurovacieho telesa dokáže kompenzovať vstupujúcu nižšiu teplotu. Nie vždy sa však dajú nainštalovať väčšie radiátory a tento vzorec nie je za všetkých okolnosti priamoúmerný.

Firemné novinky

VYHRALI SME SÚŤAŽ

Prvý ročník súťaže Tepelné čerpadlo roku 2019, ktoré organizovala spoločnosť IVT Tepelná čerpadla s.r.o. bol [...]

Osvedčenie pre dotácie

Ešte v roku 2013 schválila vláda SR svojím uznesením zákon o podpore OZE a KVET č. 309/2013 [...]

Kontaktujte nás!

Máte otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám na ne odpovieme!
Kontaktujte nás!