Vyberáme pre Vás

RD Rozhanovce

,

Tento moderný dom je vybavený i modernými vykurovacími technológiami. Do objektu sme inštalovali podlahové + stropné vykurovanie a chladenie REHAU, tepelné čerpadlo zem-voda od výrobcu [...]

RD Šebastovce

,

Zaujímavý, moderný rodinný dom, v ktorom sme inštalovali podlahové vykurovanie, stropné vykurovanie/chladenie, vzduchotechnické rozvody i vzduchotechnickú jednotku s rekuperáciou tepla, tepelné čerpadlo od výrobcu IVT [...]

RD Silická Jablonica

Aj na starom dome môžu byť slnečné kolektory.  

RD Košice Myslava

U domácností s nižšou potrebou teplej vody dobre poslúžia i dva veľkoplošné kolektory TS 500 a 300-litrový solárny zásobník.

RD Vajkovce

V rodinnom dome sme inštalovali podlahové vykurovanie, stropné vykurovanie/chladenie, tepelné čerpadlo vzduch-voda IVT AirX, rozvody ZTI.

RD Krásna n. Hornádom

Solárny systém na plochej streche ponúka dobrý prístup a hlavne možnosť správne orientovať slnečné kolektory voči svetovým stranám.  

RD Hraň

Pre bežný rodinný dom sa za ideálnu považuje kombinácia 3 slnečných kolektorov TS 300 a 300-litrového zásobníka.  

RD Klenová

3 slnečné kolektory THERMOSOLAR TS 300 sme museli pridvihnúť pre optimálnejší sklon.  

RD Moldava n. Bodvou

2 kolektory THERMOSOLAR TS500 na plochej streche ukotvené proti posunutiu betónovými blokmi a ochranou potrubia voči ÚV žiareniu.

RD Vyšný Medzev

Tento relatívne malý solárny systém s dvomi kolektormi THERMOSOLAR TS 300 a 200-litrovým solárnym zásobníkom sme však inštalovali i pre malú domácnosť.

RD Hermanovce n. Topľou

Slnečné kolektory na plochej streche so zavetrovacími vzperami a ochranou potrubia voči ÚV žiareniu.

RD Rozhanovce

,

Tento moderný dom je vybavený i modernými vykurovacími technológiami. Do objektu sme inštalovali podlahové + stropné vykurovanie a chladenie REHAU, tepelné čerpadlo zem-voda od výrobcu [...]

RD Ďurďošík

Nie vždy je možné alebo vhodné umiestňovať slnečné kolektory na strechu domu. V takom prípade je možné využiť i prislúchajúce objekty ako je altánok, garáž [...]

RD Nižný Klátov

Do tohto domu sme dodávali tepelné čerpalo vzduch-voda typ AirX od výrobcu IVT ku ktorému prislúcha i vnútorná jednotka s integrovaným nerezovým zásobníkom TÚV. [...]

RD Krásna n. Hornádom

Dom sme vybavili štandardným solárnym systémom na ohrev teplej vody pozostávajúci z 3 kolektorov TS 300 a 300-litrového solárneho zásobníka.  

RD Vyšný Klátov

V tomto bungalove sme realizovali rozvody ZTI od výrobcu REHAU, podlahové vykurovanie s PE-Xa potrubím taktiež od popredného výrobcu REHAU a zdroj tepla v podobe [...]

RD Klenová III

Opäť sme umiestňovali kolektory mimo hlavnú budovu, v tomto prípade sú tri kolektory TS 300 od THERMOSOLARu umiestnené na garáži.  

RD Klenová IV

Pre tento dom sme dodali štandardný solárny systém s tromi kolektormi THERMOSOLAR TS300 a 300-litrovým solárnym zásobníkom.

RD Bretejovce

Inštalovali sme tepelné čerpadlo IVT Air X 90 s vnútornou jednotkou AirModule E9, ktorá má integrovaný 190 litrový nerezový zásobník TÚV.

RD Šaca

K 300-litrovému solárnemu zásobníku sme pridali dva veľkoplošné kolektory THERMOSOLAR TS500.  

RD Kavečany

V tomto rodinnom dome sme inštalovali rozvody ZTI od výrobcu REHAU a od tohto výrobcu sme nainštalovali i podlahové vykurovanie. Strojovňu sme vybavili plynovým kondenzačným [...]

RD Šebastovce

,

Zaujímavý, moderný rodinný dom, v ktorom sme inštalovali podlahové vykurovanie, stropné vykurovanie/chladenie, vzduchotechnické rozvody i vzduchotechnickú jednotku s rekuperáciou tepla, tepelné čerpadlo od výrobcu IVT [...]

RD Čerhov

V objekte sme zrekonštruovali plynovú kotolňu, kde sme zamenili starý kotol za moderný kondenzačný typ od výrobcu BUDERUS a pridali i solárny systém na ohrev [...]

RD Geča

Pre túto domácnosť sme inštalovali štandardný solárny systém od výrobcu THERMOSOLAR.

RD Hrašovík

V objekte bola urobená predpríprava na solárny systém, ktorý sme už len dokončili a sprevádzkovali.

RD Zemplínske Hámre

Majiteľom tohto domu sme nainštalovali rozvody vody a odpadu, podlahové vykurovanie zn. REHAU a tepelné čerpadlo vzduch-voda AirX spolu s vnútornou jednotkou AirModule od významného [...]

RD Pereš

Mladej rodine sme nainštalovali štandardný solárny systém vhodný pre bežnú 4-člennú rodinu.

RD Košice

Občas je strecha domu veľmi členitá a občas je trochu obtiažne nájsť pre kolektory vhodne orientované, ale hlavne bezpečné miesto.

RD Dvorníky

V objekte sme nainštalovali kombináciu, ktorú už je možné považovať za štandard: podlahové vykurovanie, plynová kotolňa s kondenzačným kotlom a solárny systém na ohrev TÚV. [...]

RD Nižná Kamenica

Pre túto domácnosť sme inštalovali štandardný solárny systém pozostávajúci z 3 plochých kolektorov a 300-litrového zásobníka TÚV.

RD Košice-Barca

Hĺbková rekonštrukcia staršieho domu. Vďaka novým technológiám sa tento dom zmodernizoval a z energetického hľadiska posunul do štandardu dnešnej doby. Dodávali sme nové rozvody vody, [...]

Technická prevádzka Prešov

Slnečné kolektory zabezpečujú teplú vodu pre sociálne zariadenia zamestnancov. Celkovo sme použili 12 slnečný kolektorov THERMOSOLAR TS 300.  

Multifunkčný objekt v Košiciach

Objekt pre relax a šport sme vybavili rozvodmi zdravotechniky, následne podlahovým vykurovaním, stropným vykurovaním/chladením, solárnym systémom a kaskádou tepelných čerpadiel typu voda-voda od výrobcu IVT. [...]

Bioplynová stanica

Na tejto bioplynovej stanici sme budovali internú sústavu pre ohrev substrátu vo fermentačnej nádrži.  

Multifunkčný objekt Košice

V tomto objekte sme inštalovali vodovodné rozvody, radiátorovú vykurovaciu sústavu a vybudovali sme plynovú strojovňu s prípravou na solárny systém.

Technická prevádzka Prešov

Do tejto prevádzky sme inštalovali stropné vykurovacie panely, ktoré je možné využívať i pre potreby pasívneho chladenia.

RD Prešov

K existujúcemu systému na ohrev vody sme predradili solárny ohrev, v praxi tak hovoríme o predohrievacom a dohrievacom zásobníku OPV.  

RD Vajkovce

Pre tento dom sme vystrojili vrty slúžiace ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlo + inštalovali sme podlahové vykurovanie a vybudovali strojovňu s tepelným čerpadlom zem-voda [...]

RD Vyšný Lorinčík

Solárny systém pre bežnú domácnosť s 300-litrovým zásobníkom a kolektormi od THERMOSOLARu.  

RD Klenová II

Solárny systém na ohrev TV od výrobcu THERMOSOLAR s 300-litrovým zásobníkom.

RD Budimír

V tomto dome sme nainštalovali centrálne zariadenie pre prípravu TV, vetranie a vykurovanie prostredníctvom tepelného čerpadla vzduch-voda s označením LWZ 504 od výrobcu STIEBEL ELTRON [...]

RD Šarišské Bohdanovce

Solárny systém na ohrev teplej vody od výrobcu THERMOSOLAR.

RD Čaňa

Solárny systém na ohrev teplej vody s 300-litrovým zásobníkom.  

RD Hrabkov

Strojovňa s tepelným čerpadlom vzduch-voda AirX od výrobcu IVT.

RD Silická Jablonica

Solárny systém na ohrev vody tvorený z troch štandardných plochých kolektorov TS 300 od výrobcu THERMOSOLAR.

Rodinný dom Košice – Barca

V tomto dome sme realizovali podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, strojovňu s tepelným čerpadlom IVT,  zduchotechniku s rekuperáciou tepla a rozvody ZTI.  

RD Gomboš

Inštalovali sme v tomto dome solárny systém v spojení s kombinovaným akumulačným zásobníkom.

RD Košická Nová Ves

Pre tento dom sme navrhli a dodali solárny systém na ohrev TÚV od výrobcu THERMOSOLAR.

RD Rozhanovce

Inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda AirX 90 od výrobcu IVT spolu s vnútorným modulom AirModule E9, ktorý má v sebe už integrovaný nerezový zásobník TÚV. [...]

RD Košice Barca

Solárny systém na ohrev vody od výrobcu THERMOSOLAR: 3x plochý slnečný kolektor TS 300 a 300-litrový zásobník.

RD Lučenec

V tomto dome sme nainštalovali stropné vykurovanie a chladenie a tepelné čerpadlo s integrovanou VZT jednotkou od výrobcu STIEBEL ELTRON.

RD Kostoľany nad Hornádom

V objekte sme inštalovali solárny systém na ohrev TÚV od výrobcu THERMOSOLAR.

RD Geča

V tomto objekte sme inštalovali moderné tepelné čerpadlo AirX 90 od výrobcu IVT + vnútorný AirModule s integrovaným nerezovým zásobníkom TÚV.  

RD Čakľov

Solárny systém na ohrev TÚV: 3x slnečný kolektor THERMOSOLAR TS 300 + 300 litrový zásobník TATRAMAT VTS 300/3.  

Byt Košice

V tomto podkrovnom byte sme inštalovali tzv. suchý systém podlahového vykurovania a k nemu plynový kondenzačný kotol od výrobcu BUDERUS.  

Rodinný dom v Čerhove

V tejto novostavbe sme inštalovali podlahové vykurovanie, plynovú kotolňu s akumlačným solárnym kombinovaným zásobníkom a solárny systém.  

RD Malá Lodina

Rekonštrukcia kotolne na tuhé palivo + solárny systém.  

RD Bohdanovce

Inštalovali sme slnečné kolektory od výrobcu THERMOSOLAR.

RD Prešov

Do objektu sme inštalovali: Plynovú kotolňu s kondenzačným kotlom (BUDERUS) a solárny systém na ohrev TÚV (THERMOSOLAR).

RD Košice-Barca

Pre tento dom sme dodávali solárny systém: 2x plochý slnečný kolektor THERMOSOLAR TS 500 + solárny zásobník DZ Dražice o objeme 300 L + príslušenstvo [...]

RD Lorinčík

V rodinnom dome sme inštalovali: Zdravotechnické rozvody, Podlahové vykurovanie na systémovej doske zn. REHAU, Tepelné čerpadlo vzduch-voda typ AirX od výrobcu IVT.

RD Vyšný Medzev

Solárny systém na ohrev vody 3x THERMOSOLAR TS 500 400-litrový solárny zásobník  

RD Trstené pri Hornáde

Rozvody ZTI a podlahové vykurovanie.

RD Nižná Kamenica

Dodávali sme tepelné čerpadlo IVT AirX 90 + vybavenie strojovne.  

RD Košice

V objekte sme inštalovali rozvody ZTI, podlahové a stenové vykurovanie, tepelné čerpadlo modelového radu AirX od výrbcu IVT a 8 veľkoplošných kolektorov TS 500 od [...]

RD Revúca

V tomto rodinnom dome sme riešili: rozvody vody a kanalizácie (ZTI), podlahové a stropné vykurovanie, vetranie s rekuperáciou vzduchu, solárny systém a strojovňu s tepelným [...]

RD Mokrá Lúka

V tomto rodinnom dome sme inštalovali: Rozvody ZTI, podlahové vykurovanie, zemný kolektor pre TČ, strojovňu s tepelným čerpadlom zem-voda od výrobcu IVT a solárny systém [...]

RD Rudná

Solárny systém na ohrev TÚV inštalovaný na eternitovej strešnej krytine.

RD Poľov

Plynový kondenzačný kotol zn BUDERUS s externým zásobníkom TÚV.  

RD Spišská Sobota

Predmetom dodávky bolo podlahové vykurovanie zn. REHAU na systémovej doske + tepelné čerpadlo zem-voda PremiumLine EQ E8 od výrobcu IVT. Zdrojom tepla pre tepelné čerpadlo [...]

RD Chrastné

Strojovňa s tepelným čerpadlom vzduch-voda IVT AirX 90 + vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom TÚV.

RD Baška

Realizácia podlahové vykurovanie zn. REHAU, plynová kotolňa s kotlom BUDERUS a rekuperácia vzduchu.

RD Valaliky

Realizácia rozvodov ZTI od výrobcu REHAU + podlahové vykurovanie REHAU a tepelné čerpadlo vzduch-voda IVT typového radu AirX + vnútorná jednotka AirModule E9.

RD Šebastovce

Dodávka a realizácia podlahového vykurovania a strojovne s plynovým kondenzačným kotlom BUDERUS.

Pobočka banky

V tejto pobočke sme realizovali rozvody vzduchotechniky a rozvody vody.

RD Košice-Barca

Rodinný dom sme vybavili podlahovým vykurovaním od výrobcu REHAU, stropným vykurovaním/chladením - REHAU, ventilačno-rekuperačným systémom a tepelným čerpadlom voda-voda od výrobcu IVT.

Bytový dom Humenné II

Strojovňa s kaskádou 3 tepelných čerpadiel vzduch-voda od spoločnosti STIEBEL ELTRON. Bytový dom si autonómne zabezpečuje teplo pre vykurovanie a TÚV.

RD Maďarsko

Podlahové vykurovanie zn. REHAU, vzduchotechnické rozvody s rekuperačnou jednotkou od výrobcu STIEBEL ELTRON, strojvňa s kombinovaným akumulačným zásobníkom pre kotol na tuhé palivo. [...]

RD Budimír

V tomto dome sme nainštalovali stropné vykurovanie/chladenie (aj integrované priamo do stropnej dosky), podlahové vykurovanie, rozvody ZTI, vzduchotechniku s rekuperáciou a samozrejme strojovňu s tepelným [...]

RD Veľký Slávkov

Dodávali sme strojovňu s dvomi tepelnými čerpadlami zem-voda IVT Premiumline EQ E13, podlahové a stropné vykurovanie/chladenie od výrobcu REHAU, rozvody ZTI, podlahové konvektory a dizajnové [...]

Technická prevádzka Brezovica

Solárny systém pre sociálne zariadenia technickej prevádzky.

Bytový dom Humenné

Bytový dom mimo centrálneho zásobovania teplom, pre ktorý sme vybudovali vlastnú plynovú kotolňu s kaskádou kotlov od výrobcu BUDERUS + sme pre tento bytový dom [...]

RD Cestice

Kotolňa s plynovým kondenzačným kotlom BUDERUS, podlahové vykurovanie, solárny systém na ohrev vody od výrobcu THERMOSOLAR.

Solárny systém Košice

2x THERMOSOLAR TS 500 + 300-litrový solárny bojler DZ Dražice inštalovaný v mezonetovom byte.

Školiace centrum Rešica

Kaskáda tepelných čerpadiel STIEBEL ELTRON s hlbinnými vrtmi, fasádna inštalácia solárnych kolektorov, podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie + stropné vykurovanie/chladenie.  

Bytový dom Prešov

Úplná rekonštrukcia bytového domu z 50-tých rokov. Pre tento objekt sme dodávali strojovňu s kaskádou 5-tich tepelných čerpadiel STIEBEL ELTRON WPL 33, ktoré slúžia na [...]

RD Lorinčík

Plynový kondenzačný kotol BUDERUS + podlahové vykurovanie REHAU + solárny systém na ohrev vody s veľkoplošnými kolektormi THERMOSOLAR TS 500.

Rodinný dom Nickelsdorf

Tepelné čerpadlo zem-voda od výrobcu IVT, plošný zemný kolektor, podlahové vykurovanie REHAU, rozvody vody a kanalizácie.

Rodinný dom Beniakovce

Tepelné čerpadlo zem-voda od výrobcu IVT, podlahové vykurovanie REHAU, heat-pipe kolektor.

Technicko-administratívny objekt

Pre údržbársku dielňu sme inštalovali solárny systém na ohrev vody.

Rodinný dom Košice

Tepelné čerpadlo voda-voda IVT, podlahové vykurovanie REHAU, stropné sadrokartónové vykurovaco-chladiace moduly REHAU, vzduchotechnika s rekuperáciou tepla, rozvody vody a kanalizácie, zachytávanie dažďovej vody, solárne kolektory [...]

Rodinný Kokošovce

Tepelné čerpadlo vzduch-voda od výrobcu REHAU + podlahové vykurovanie REHAU

Administratívno-technická budova Košice

Unikátny projekt! Celý objekt je vykurovaný tromi tepelnými čerpadlami voda-voda od výrobcu STIEBEL ELTRON. V objekte sme inštalovali vykurovaciu sústavu s viac ako 190 ks [...]

Rodinný dom Hrašovík

4x slnečný kolektor TS 300 od výrobcu THERMOSOLAR.

Rodinný dom Lorinčík

Tepelné čerpadlo vzduch-voda od výrobcu STIEBEL ELTRON, podlahové vykurovanie a rozvody ZTI.

RD Rožňava okolie

Solárny systém na ohrev pitnej vody. 3x THERMOSOLAR TS 300 + 300-litrový solárny zásobník DZ Dražice.

Rodinný dom Košice-Barca

Ojedinelý projekt. V tomto rodinnom dome sme dodávali a inštalovali: Podlahové a stenové vykurovanie + stropné vykurovanie/chladenie od výrobcu REHAU, strojovňu s tepelným čerpadlom voda-voda [...]

Showroom Audi Prešov

Podlahové vykurovanie REHAU + radiátory KORAD, kaskáda plynových kotlov BUDERUS, stropné sálavé panely a solárny systém na ohrev vody.

RD Krásna n. Hornádom

Podlahové vykurovanie spolu s kondenzačným plynovým kotlom BUDERUS + solárny systém na ohrev TÚV.

RD Hosťovce

Plynový kondenzačný kotol, podlahové vykurovanie a solárny systém na ohrev vody.  

Rodinný dom Soľ

Solárny systém s horizontálnymi kolektormi THERMOSOLAR TS 330/M + plynová kotolňa s kondenzačným plynovým kotlom BUDERUS.

Rodinný dom Barca

Tepelné čerpadlo zem-voda IVT GREENLINE HE E7 + zemný plošný kolektor, podlahové vykurovanie a ZTI.

Rodinný dom Košice

Jeden z našich väčších projektov. Objekt je vybavený: 6x hlbinným vrtom pre tepelné čerpadlá, 2 tepelnými čerpadlami zn. REHAU + 2000-litrový kombinovaný zásobník, podlahovým a [...]

RD Pereš

Tepelné čerpadlo vzduch-voda s rekuperačnou jednotkou - STIEBEL ELTRON LWZ 404 SOL, vzduchotechnické rozvody, podlahové vykurovanie, solárny systém.  

Bytový dom Humenné

Solárny ohrev vody - bytový dom Humenné. 18x slnečný kolektor THERMOSOLAR TS 300 + 2x 800-litrový zásobník.

RD Košice

Kompletná rekonštrukcia rodinného domu v Košiciach. Rekonštruovali sme: rozvody ZTI a vykurovacej sústavy + inštalovali novú plynovú kotolňu, nové podlahové vykurovanie v kombinácií s vykurovacími [...]

Rodinný dom Krásna n. H.

3x slenčný kolektor THERMOSOLAR, 300-litrový solárny bojler DZ Dražice, plynový kotol, vykurovacia sústava.

Základná škola Lomnica

„Škola zdravej klímy“ Pomáhali sme budovať unikátny demonštračný projekt, ktorý si kládol za cieľ zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva, poukázať na moderné možnosti revitalizácie budov a v konečnom [...]

RD Bidovce

6x slnečný kolektor THERMOSOLAR TS 300 + 1000-litrový akumulačný zásobník + elektrokotol Protherm RAJA.

RD Bukovec

Tepelné čerpadlo voda-voda IVT GREENLINE E9 + 2x tepelné čerpadlo vzduch-vzduch IVT NORDIC INVERTER.

RD Poprad okolie

Tepelné čerpadlo zem-voda IVT PREMIUM LINE X11 + plošný zemný kolektor + podlahové vykurovanie.

RD Vajkovce

Tepelné čerpadlo IVT GREENLINE E7 s hlbinným vrtom ako zdrojom tepla + podlahové vykurovanie.

Rodinný dom Janík

Plynový kondenzačný kotol BUDERUS, 3x solárny kolektor THERMOSOLAR TS 300, podlahové vykurovanie.

RD Podhoroď

Rodinný dom vybavený tepelným čerpadlom zem-voda IVT GREENLINE C7 + plošný zemný kolektor.

RD Krásna nad Hornádom

Dom s tepelným čerpadlom voda-voda od výrobcu IVT.  

Rodinný dom Čaňa

Tepelné čerpadlo voda-voda od výrobcu IVT v spojení s podlahovým vykurovaním.  

RD Hrašovík

Strojovňa s tepelným čerpadlom vzduch-voda od výrobcu STIEBEL ELTRON.  

RD Svinica

Tepelné čerpadlo zem-voda IVT GREENLINE E9, plošný zemný kolektor, podlahové a stenové vykurovanie.

Ubytovacie zariadenie – Dargov

Tepelné čerpadlo zem-voda, plošný zemný kolektor a strojovňa s 1000-litrovým nerezovým zásobníkom TÚV.  

RD Zlatá Idka

Ploché vákuové kolektory THERMOSOLAR TS 400.

RD Spišská Teplica

Tepelné čerpadlo zem-voda od výrobcu IVT, zemný kolektor, podlahové vykurovanie na systémovej doske.

RD Sobrance

Solárny systém - 4x kolektor TS 300 THERMOSOLAR + 400 litrový zásobník AUSTRIA EMAIL.

RD Košice

Solárny systém + strojovňa s plynovým kotlom.

EKOCENTRUM

Pre Ekocentrum SOSNA sme dodávali: 4x kolektor TS 300 od výrobcu THERMOSOLAR, strojovňu s akumulačným zásobníkom.  

RD Malá Ida

Tepelné čerpadlo zem-voda s plošným zemným kolektorom + podlahové vykurovanie.

RD Košice

Rekonštrukcia rodinného domu. Dodávali sme: plynovú kotolňu s kondenzačným kotlom BUDERUS, Solárny systém s kolektormi TS 500 od THERMOSOLARu + akumulačný kombinovaný zásobník pre solárny [...]

POBOČKA BANKY

Do tejto prevádzky sme inštalovali vzduchotechniku a klimatizačné zariadenia.

Priemyselný objekt Košice

Do tejto priemyselnej haly sme inštalovali podlahové vykurovanie REHAU a plynovú kotolňu s kondenzačným kotlom od výrobcu BUDERUS.

BYTOVÝ DOM, HUMENNÉ

Solárny systém na ohrev TÚV v bytovom dome: 20x kolektor TS 300 THERMOSOLAR, 2x 1000-litrový akumulačný zásobník + 500-litrový zásobník TÚV.   Viac info o [...]

BYTOVÝ DOM, KOŠICE

Solárny systém na ohrev TÚV pre malý bytový dom.