Osvedčenie pre dotácie

//Osvedčenie pre dotácie

Osvedčenie_smallEšte v roku 2013 schválila vláda SR svojím uznesením zákon o podpore OZE a KVET č. 309/2013 a následnou novelou 382/2013 definovala i malý zdroj energie na výrobu elektriny. Predpokladá sa legislatívna i finančná podpora (dotácie) pre využívanie OZE i tzv. „malých zdrojov energie“, ktoré sú primárne určené pre pokrytie vlastnej spotreby v domácnostiach.

Riadne spustenie dotačného programu zatiaľ nebolo stanovené a tiež nie je ešte známe ani oficiálne znenie podmienok pre získanie dotácií.  No jednou z istých podmienok pre získanie dotácie je inštalácia podporovaného zariadenia len certifikovanou osobou. Certifikácia je adresná, teda vystavuje sa priamo na meno zodpovednej osoby a zastrešuje ju Ministerstvo hospodárstva SR. Naša firma už má certifikované osoby pre oblasť:

  • malých fotovoltických elektrárni do 10 kWp
  • slnečných termických kolektorov
  • tepelných čerpadiel.

Získané certifikáty si môžete prezrieť v priložených PDF súboroch.