Ešte počas leta našu spoločnosť (a samozrejme nie len našu) oslovil štatutár jedného spoločenstva vlastníkov bytov za účelom vypracovania cenovej ponuky pre potreby solárneho ohrevu teplej vody. Jednalo sa o štvorpodlažný tehlový dom so sedlovou strechou. 32 bytov v tomto dome dosahovalo priemernú spotrebu teplej vody cca 2500 litrov/deň.

Na vyžiadanie sme vypracovali myšlienkový návrh diela vrátane hydraulického návrhu spojeného s predbežným rozpočtom. Náš návrh už od samého začiatku úplne vylučoval použitie klasických solárnych bojlerov s integrovanými solárnymi výmenníkmi (na rozdiel od všetkých ostatných konkurenčných ponúk). Už od začiatku nám totiž bolo jasné, že plocha i toho najväčšieho integrovaného výmenníka pre daný počet kolektorov (20x plochý kolektor TS 300 od výrobcu THERMOSOLAR) bude poddimenzovaná a teda nevyhovujúca. Jedinou cestou pre dobré odovzdávanie tepla bolo správne nadimenzovanie externého výmenníka a použitie dvoch 1000-litorvých akumulačných zásobníkov. Akumulačné zásobníky však nemôžu byť naplnené priamo pitnou vodu a preto bol systém doplnený i o pohotovostný 500 – litrový bojler, ktorý je nabíjaný z akumulátorov znovu cez externý tepelný výmenník. Dohrievanie vody pri nepriaznivom počasí je riešené prostredníctvom výmenníkovej stanice inštalovanej v strojovni bytového domu už pred nejakým časom. Celý systém riadi centrálny regulátor na mieru vyrobený špecializovanou softvérovou firmou.

Ako sme sa neskôr dozvedeli naša ponuka zaujala výberovú komisiu a hlavne samotného štatutára najviac práve kvôli zvolenému technickému riešeniu. Štatutár totiž dlhé roky pracoval v energetickom priemysle a procesom odovzdávania tepla sa rozumel. Ako víťazi súťaže sme sa nakoniec dozvedeli, že naša ponuka bola zároveň i najlacnejšou z predložených ponúk. Zo strany spoločenstva záujem o solárny systém stále pretrvával takže vzniku dohody už nič nebránilo. Ako bonus za rozhodné jednanie zo strany investora sme prisľúbili, že pre spoločenstvo vypracujeme i komplexnú projektovú dokumentáciu úplne zdarma. Tá bola totiž nevyhnutná pri žiadosti o štátnu dotáciu na slnečné kolektory. Zároveň sme investorovi dopomohli zabezpečiť i statický posudok a prípravu podkladov pre jeho vypracovanie (skreslenie skutkového stavu strechy, fotodokumentácia a pod.).

Samotné zahájenie stavby začalo v októbri 2011. Celkový čas stavby diela bol 7 dní. Systém sme vybavili i meračom tepla a hlavne inteligentnou regulátorom vyrobeným na mieru špecializovanou softvérovou firmou. Okrem celého radu štandardných funkcií potrebných pre bezpečný chod systému dokáže regulátor riadiť otáčky ako solárneho obehového čerpadla tak i ostatných použitých čerpadiel čím optimalizuje proces nabíjania i vybíjania zásobníkov. Samozrejmosťou pre nás bolo vytvorenie intuitívneho ovládania regulátora, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť použitím dotykového displeja. Regulátor sa ovláda ako bežný mobilný telefón s dotykovým displejom. Odpadá tak študovanie mnohostránkového manuálu ak si chce užívateľ napríklad zmeniť teplotu na bojleri. Dnes už stačí iba „kliknúť“ na schematicky vyobrazený zásobník na displeji regulátora a zmeniť teplotu podľa ľubovôle. Pre potreby monitoringu bola regulácia vybavená i archiváciou požadovaných dát. Ich vykreslenie do grafu alebo tabuľky je z našej strany považované už za samozrejmosť, nehovoriac o tom, že všetky dáta je možné stiahnuť do počítača cez USB port alebo slot SD karty, ktorými je regulátor taktiež vybavený.

Celý systém budeme so súhlasom spoločenstva monitorovať a po ročnej prevádzke Vám ponúkneme i prehľadné výsledky o chode systému.

Ing. Igor Kostovčík, dec. 2011