blog

/blog

VRTY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tepelné čerpadlá zem-voda môžu čerpať teplo obsiahnuté v pôde dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je plošný zemný kolektor. V princípe sa tým myslí potrubie uložené horizontálnym spôsobom a to v hĺbke cca 1,5 m. Plošný zemný kolektor vlastne predstavuje nadrozmerný solárny kolektor pričom slnečná energia je akumulovaná priamo v pôde. Nie vždy je ale možné takýto [...]

BYTOVÝ DOM VYKUROVANÝ TEPELNÝMI ČERPADLAMI

Znižovanie nákladov na energie neriešia iba majitelia rodinných domov ale i vlastníci bytov vo veľkých bytových domoch. Druhá skupina je zvláštna tým, že často dosiahne isté úspory už len odpojením bytového domu od centrálneho zásobovania teplom. Niekedy si však majitelia bytov uvedomujú potrebu komplexnejšieho riešenia, obzvlášť ak sa jedná o bytový dom staršieho dáta.Tak tomu bolo i v prípade [...]

SOLÁRNY SYSTÉM – OHREV VODY V BYTOVOM DOME, HUMENNÉ

Ešte počas leta našu spoločnosť (a samozrejme nie len našu) oslovil štatutár jedného spoločenstva vlastníkov bytov za účelom vypracovania cenovej ponuky pre potreby solárneho ohrevu teplej vody. Jednalo sa o štvorpodlažný tehlový dom so sedlovou strechou. 32 bytov v tomto dome dosahovalo priemernú spotrebu teplej vody cca 2500 litrov/deň. Na vyžiadanie sme vypracovali myšlienkový návrh [...]