Project Description

„Škola zdravej klímy“

Pomáhali sme budovať unikátny demonštračný projekt, ktorý si kládol za cieľ zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva, poukázať na moderné možnosti revitalizácie budov a v konečnom dôsledku i zachrániť pre miestnu komunitu jednu málotriednu školu v obci Lomnica pri Vranove nad Topľou.

Celý projekt zastrešovalo občianske združenie „Ľudia a voda“ a financovala ho miestna samospráva s podporou Rozvojového programu OSN pod záštitou UNDP.

Stará škola bola v energeticky nevyhovujúcom stave vykurovaná iba akumulačnými pecami, ktoré však nedokázali zabezpečiť požadovaný teplotný štandard. Naša firma vypracovala návrh a nakoniec i nainštalovala novú vykurovaciu sústavu pre túto školu, kde sa už od samého začiatku rátalo so zdrojom tepla v podobe tepelného čerpadla zem-voda. Toto rozhodnutie vzišlo po zhliadnutí rozmerného a hlavne málo využívaného pozemku, ktorým škola disponovala.

Pre túto školu sme dodávali:

Tepelné čerpadlo zem-voda IVT + veľký zemný kolektor + radiátorovú vykurovaciu sústavu.