Project Description

Mladej rodine sme nainštalovali štandardný solárny systém vhodný pre bežnú 4-člennú rodinu.