Project Description

Dom sme vybavili štandardným solárnym systémom na ohrev teplej vody pozostávajúci z 3 kolektorov TS 300 a 300-litrového solárneho zásobníka.