Project Description

U domácností s nižšou potrebou teplej vody dobre poslúžia i dva veľkoplošné kolektory TS 500 a 300-litrový solárny zásobník.