Project Description

Pre bežný rodinný dom sa za ideálnu považuje kombinácia 3 slnečných kolektorov TS 300 a 300-litrového zásobníka.