Project Description

Objekt pre relax a šport sme vybavili rozvodmi zdravotechniky, následne podlahovým vykurovaním, stropným vykurovaním/chladením, solárnym systémom a kaskádou tepelných čerpadiel typu voda-voda od výrobcu IVT.