Project Description

Bytový dom mimo centrálneho zásobovania teplom, pre ktorý sme vybudovali vlastnú plynovú kotolňu s kaskádou kotlov od výrobcu BUDERUS + sme pre tento bytový dom inštalovali 20 kolektorový solárny systém od výrobcu THERMOSOLAR.