Vzduchotechnika & Rekuperácia

Dnešná doba i životný štýl nás nútia tráviť množstvo nášho času v budovách (byt, práca, obchody, telocvičňa) a môže to byť i viac ako 80% z celého dňa. Mikroklíma vnútorného priestoru má pritom výrazný vplyv na naše zdravie a psychickú kondíciu. Kvalita interiérového vzduchu je preto prvoradá.

Pri meraní kvalitatívnych parametrov vzduchu sa sledujú tri parametre a to:

1. Teplota vzduchu – v bežnej budove sa tento parameter reguluje relatívne ľahko a vo všeobecnosti sa vnútorná teplota bežne pohybuje na úrovni cca 20-23 °C.

2. Vlhkosť vzduchu – tento parameter sa už ťažšie reguluje, vlhkosť vzduchu má byť v intervale cca 30 – 65%.

3. Koncentrácia CO2 – v bežnej budove sa reguluje relatívne ťažko pričom tento parameter je skvelým ukazovateľom „vydýchaného“ = nevyhovujúceho vzduchu.

Zdrojom vysokej koncentrácie CO2 ale i iných organických látok (tzv. VOC) v budove je pritom sám človek a jeho činnosti. Tak ako človek spotrebováva čerstvý vzduch úmerne tomu rastie i koncentrácia ním produkovaných znečisťujúcich látok a to hlavne CO2. Meraním CO2 sa tak dá ľahko určiť miera znečistenia vzduchu odzrkadľujúca počet ľudí a čas, ktorý v miestnosti trávia. Samotný oxid uhličitý (CO2) v malých množstvách nie je bezprostredne škodlivý, to sa však postupne mení pri jeho vyšších koncentráciách. A tie sa dosahujú ľahšie ako si väčšina laickej verejnosti myslí. Preto prevetrávanie miestností je nesmierne dôležité a to obzvlášť v dnešných, masívne utesnených domoch.

Ináč povedané: súčasné domy super kvalitnej konštrukcie stratili schopnosť „dýchať“ samé a bežné vetranie otvoreným oknom typicky ráno a večer je pre dosahovanie zdravej mikroklímy už hlboko nepostačujúce. Riešením tejto situácie je riadené nútené vetranie pomocou ventilačných jednotiek, ktoré sa v novostavbách stávajú štandardom a stále viac sa implementujú i v starších rekonštruovaných objektoch. Tieto vzduchotechnické jednotky sú okrem účinných ventilátorov často vybavené i krížovými alebo rotačnými výmenníkmi, ktorými je možné i spätne získavať teplo z vymieňaného vzduchu. Hovoríme vtedy o vzduchotechnickej jednotke s rekuperáciou tepla.

+ riadeným spôsobom je zabezpečená nepretržitá výmena opotrebovaného vzduchu a stály prísun čerstvého vzduchu

+ VZT jednotky sú vždy vybavené filtrami rôznej úrovne – od základných až po HEPA filtre, čím sa zabezpečuje prísun čistého vzduchu zbaveného prachových častíc, peľu a mikroorganizmov

+ Rekuperačné jednotky okrem samotnej výmeny vzduchu dokážu v integrovanom výmenníku rekuperovať i jeho teplo čím pomáhajú šetriť náklady na vykurovanie.

+ Systém rozvodov vzduchu je možné dimenzovať pre každú miestnosť zvlášť podľa jej predpokladaného využitia

+ Vzduchotechnický systém dokáže regulovať i vlhkosť v objekte, hlavne v exponovaných miestach s vysokou koncentráciou vodných pár – typické pre kúpeľne, kuchyne, práčovne apod.

+ Systém rozvodu vzduchu je tvorený flexibilným plastovým potrubím, ktoré je odolné voči korózii i mechanickému poškodeniu a ponúka dobré modulárne možnosti rozvodu vzduchu v každom objekte.

 

– Vzduchotechnické rozvody sú o niečo väčšie ako rozvody vody alebo vykurovania a je preto potrebné na ne myslieť už pri návrhu, resp. výstavbe objektu.

– Filtre vo VZT jednotke si vyžadujú cyklickú údržbu (výmenu) inak sa pozitívny účinok filtrovaného privádzaného vzduchu vytratí.

– Ventilátory vo VZT jednotkách sú veľmi kvalitné a tiché, ale nie je fyzikálne možné úplne sa vyhnúť určitým hodnotám akustického tlaku.

– Pri dlhodobo nesprávnom prevádzkovaní vzduchotechnického systému môže dochádzať k znižovaniu vlhkosti vzduchu v danom objekte.

Rýchly kontakt

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa