Vykurovanie

Pocit tepelnej pohody je veľmi dôležitý pre každého človeka hlavne z dvoch dôvodov. Správna teplota vzduchu je jedným z predpokladov upevnenia zdravia človeka. V málo vykurovanej miestnosti môže človek prechladnúť a ochorieť. Naopak pokiaľ si ľudia zvyknú na častý pobyt v príliš vykúrenej miestnosti, stanú sa chúlostivejšími a môžu sa nachladiť aj pri krátkom pobyte vonku v zimnom období.

Druhým dôvodom je vytvorenie optimálnych tepelných podmienok pre prácu, alebo odpočinok. Teplota v miestnosti môže ovplyvniť pracovný výkon človeka a na strane druhej tiež to, ako si pri práci odpočinie. Pri práci je potrebné vykurovať menej, pri odpočinku by mala byť teplota vzduchu v miestnosti vyššia.

Dosiahnutie optimálnej teploty vzduchu v miestnosti je možné správnym vykurovaním. Nie je pritom rozhodujúce, či to bude vykurovanie klasickými radiátormi, alebo použijeme podlahové vykurovanie či lokálne vykurovacie teleso. Vo všetkých prípadoch je nutné pre dosiahnutie požadovanej teploty a hospodárnosti prevádzky zvolenej vykurovacej sústavy použiť reguláciu.

Každý spôsob vykurovania má svoje výhody i nevýhody. U podlahového vykurovania je viac výhod ako nevýhod, čo je jeden z dôvodov rozširovania tohto spôsobu vykurovania. Porovnaním výhod a nevýhod sa môže stavebník rozhodnúť pre konvekčné alebo podlahové kúrenie, prípadne pre kombináciu oboch spôsobov. Medzi hlavné výhody teplovodného podlahového vykurovania patrí:

Veľmi dobré rozloženie teploty vzduchu v miestnosti:

Teplota vzduchu vo vykurovanej miestnosti je iná pri zemi, uprostred a pri strope. Výškové rozloženie teploty závisí okrem iného aj od spôsobu prenosu tepla. Zo všetkých možností umiestnenia vykurovacích telies je najvhodnejší z hľadiska rozloženia teploty vzduchu práve podlahové vykurovanie. Vďaka tomuto rovnomernejšiemu rozloženiu teplôt vzniká pocit dobrej tepelnej pohody. Lepšie rozloženie teploty vzduchu v miestnosti ako u podlahového kúrenia nie je zatiaľ známe.

 

Nižšia teplota vody:

Teplota vody pre podlahové vykurovanie je omnoho menšia než u konvekčného (radiátorového) vykurovania. To má za dôsledok, ktorý možno považovať za ďalšiu výhodu – menšie tepelné namáhanie materiálu, menšie dĺžkové rozťahovanie trubiek v dôsledku zmeny teploty, nižšia teplota vody, to všetko stačí pre vykurovanie i pri nízkej vonkajšej  teplote.

Bezprašná prevádzka:

Teplý vzduch stúpa od podlahy len veľmi pomaly nahor. Nedochádza pritom k cirkulácii vzduchu v takej miere ako je tomu u radiátorového vykurovania. Nemôže sa teda víriť prach, ktorý by prúdil po miestnosti. Z hľadiska hygieny prevádzky sa jedná o veľmi vhodný spôsob vykurovania, najmä pre alergikov a astmatikov.

Kúrenie nezaberá užitočný priestor:

Radiátory a iné konvekčné vykurovacie telesá zaberajú vo vykurovanej miestnosti časť priestoru. Podlahové vykurovanie nie je vidieť a nezaberá žiadne miesto oproti radiátorom a iným konvekčným telesám, ktoré zaberajú vo vykurovanej miestnosti podstatnú časť priestoru a navyše narúšajú jej estetický ráz. Podlahové kúrenie nemôže nepriaznivo narušiť interiér. Je preto vhodné do všetkých miestností v dome.

Možnosť kombinácie podlahového vykurovania s konvekčným:

Vykurovanie jednej miestnosti podlahou a susednej miestnosti radiátorom dnes už nie je technický problém. Dobre navrhnutý projekt, použitie správnych materiálov a kvalitné prevedenie prác pri budovaní vykurovacej sústavy je predpokladom bezproblémovej prevádzky kombinovaného vykurovania. Ďalšou možnosťou je tiež kombinované vykurovanie jednej miestnosti ako radiátorom, tak aj podlahou.

Možnosť vykurovania ľubovoľne veľkých plôch:

Miestnosti s podlahovým vykurovaním môžu mať plochu veľmi malú alebo aj mnoho desiatok metrov štvorcových. Podlahové kúrenie ďalej umožňuje ohrievať vonkajšie plochy, ako je napr dvor, prichádzajúci chodník k domu alebo parkovacie miesto.

Možnosť vykurovania plôch nepravidelného tvaru:

Vykurovanie hadmi teplovodného vykurovania je možné prispôsobiť podľa pôdorysného tvaru miestnosti. Rúry sa môžu ohýbať do rôznych tvarov, bez toho aby sa znížila ich kvalita alebo životnosť. Ich využitie môže byť aj v tvarovo veľmi členitých miestnostiach.

Samozrejme, že podlahové kúrenie má aj svoje nevýhody. Sú to najmä:

Nutnosť veľmi starostlivej práce:

Pri vykonávaní inštalácie nemožno nič uponáhľať a každá pracovná operácia sa musí ihneď po vykonaní skontrolovať. Preto odporúčame odbornú firmu s mnohoročnou skúsenosťou.

Dobrá tepelná izolácia podlahy:

Pri nedostatočnej tepelnej izolácii podlahy by veľa tepla unikalo do betónovej konštrukcie, alebo do podkladných konštrukcií. Tým, že sa zdroj tepla nachádza práve v podlahe, by boli tepelné straty podlahou oveľa vyššie ako u radiátorového vykurovania. U podlahového kúrenia musia byť pod vykurovacími rúrkami uložené dosky z kvalitného, tvrdeného, podlahového EPS polystyrénu.

Vhodnosť použitia:

Sálavé podlahové kúrenie sa môže využívať v rôznych budovách a v rôznych miestnostiach. Všeobecne možno povedať, že sa môže vybudovať a používať všade, kde môže byť teplonosná podlahová krytina, cez ktorú bude sálať teplo bez väčších strát.

Podlahové vykurovacie sústavy slúžia už niekoľko rokov v rodinných domoch, obchodoch, opravovniach, drobných prevádzkach poskytujúcich služby, vstupných halách podnikov a ďalších budovách. V bytoch a rodinných domoch sa zriaďuje podlahové kúrenie do všetkých miestností bez nutnosti použiť radiátory. Podlahové kúrenie nemusí byť využité len pre vykurovanie na izbovú teplotu. V niektorých prípadoch je potrebné miestnosti len temperovať, aby v zime nezamrzlo ovocie (napr. pivnica), farby (napr. garáž) alebo iný materiál (napr. dielňa). Vykurovanie zádveria na 20 ° C je zbytočné, ale teplota nastavená termostatom na 17 ° C môže byť v zimnom období postačujúca.

Pri klasickom vykurovaní vykurovacími telesami sa teplo dostáva do priestoru predovšetkým prúdením vzduchu – konvekciou. Zohrieva sa len vzduch, steny zostávajú chladné, prípadne sa zohrievajú veľmi málo a pomaly. Pocit tepelnej pohody je priamo úmerne závislý od teploty vzduchu a teploty stien – čiže plôch, ktoré ohraničujú miestnosť pobytu užívatela.

Systém stenového,stropného vykurovania dosahuje rovnomernú teplotu vzduchu prodstredníctvom relatívne vysokej teploty povrchu stien, ktorá však môže byť výrazne nižšia než napríklad pri vykurovaní vykurovacími telesami. Porovnateľná teplotná pohoda sa väčšinou dá dosiahnuť pri teplote vzduchu o 2 – 3 °C nižšie, ako pri vykurovaní klasickými radiátormi.

Zníženie teploty vzduchu o 1 °C predstavuje 3% úsporu nákladov na vykurovanie. Systém stenového, stropného vykurovania je založený na tepelných registroch pod omietkou, alebo v sadrokartónových doskách. Tieto polia s rúrkou sú vhodné aj na chladenie bez toho, aby sa systém musel ďalej prerábať.

Pri klasickom, konvekčnom spôsobe vykurovania sa prostredníctvom vykurovacích telies ohrieva okolitý vzduch a spôsobeným prúdením a turbulenciou sa prenáša do celej miestnosti. V dnešnej dobe sa využívajú hlavne maloobjemové radiátory, ploché nástenné telesá s rebrovaním a dobrým dizajnovým stvárnením a rúrkové telesá hlavne pre kúpelne a tam kde sa vykurovanie kombinuje so sušením. Pre rozvod vykurovacieho média, väčšinou vody sa dnes veľmi frekventovane používajú plastové potrubné systémy s rôznymi technológiami spájania, tvarovania a pripojovania na vykurovacie zariadenia, dopracované na vysoký uživateľský komfort.

Hlavnou výhodou radiatorového vykurovania je relatívne rýchla reakcia na reguláciu teploty, jednoduchšia regulácia a pomerne nižšie investičné náklady. Nevýhodou zvlášť u vyšších miestností, alebo otvorených obytných priestorov je menšia energetická využiteľnosť a s tým spojené vyššie náklady na vykurovanie z dôvodu vyššej teploty pod stropmi, ako v pobytových zónach pri podlahe a absencia tepla zospodu.

Rýchly kontakt

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa