Tepelné čerpadlá zem-voda môžu čerpať teplo obsiahnuté v pôde dvoma spôsobmi.

Prvý spôsob je plošný zemný kolektor. V princípe sa tým myslí potrubie uložené horizontálnym spôsobom a to v hĺbke cca 1,5 m. Plošný zemný kolektor vlastne predstavuje nadrozmerný solárny kolektor pričom slnečná energia je akumulovaná priamo v pôde. Nie vždy je ale možné takýto kolektor vybudovať a to najmä z priestorových dôvodov (nevyhovujúca veľkosť pozemku).

V takom prípade sa využíva druhý spôsob získavania tepla zo zeme, tzv. hĺbkový vrt. Vrty sú vertikálnym banským dielom a nemôžete si ich vybudovať svojpomocne. V závislosti od tepelnej straty objektu a následného výkonového návrhu tepelného čerpadla môže mať vrt rôznu hĺbku a niekedy je ich potrebných hneď niekoľko. Vrty sú určite drahším riešením ako vybudovanie plošného zemného kolektora, no okrem úspory miesta na pozemku majú i iné prednosti. Vrty totiž predstavujú zdroj tepla v zimnom období, no môžu byť zároveň i zdrojom chladu v letnom období. S veľkou obľubou sa preto vrty využívajú i pre potreby  pasívneho chladenia objektu, čím sa zároveň zlepšuje i samotná regenerácia daných vrtov.

Existuje celý rad pravidiel pre budovanie hlbinných vrtov. Zákazníkov však trápia najmä otázky praktického charakteru. Najčastejšie ich zaujímajú témy stability vrtov, spôsobu regenerácie vrtov, ale asi najčastejšie je spomínaná otázka týkajúca sa výzoru samotného vrtu a veľkosti vrtnej súpravy.

Ponúkame Vám preto niekoľko obrázkov spojených práve s posledne spomenutou otázkou. Vlastnú predstavu si už dokáže urobiť každý sám.