Project Description

Tento relatívne malý solárny systém s dvomi kolektormi THERMOSOLAR TS 300 a 200-litrovým solárnym zásobníkom sme však inštalovali i pre malú domácnosť.