Project Description

Pre tento dom sme vystrojili vrty slúžiace ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlo + inštalovali sme podlahové vykurovanie a vybudovali strojovňu s tepelným čerpadlom zem-voda od IVT.