Project Description

Solárny systém na ohrev TÚV inštalovaný na eternitovej strešnej krytine.