Project Description

Pre túto domácnosť sme inštalovali štandardný solárny systém pozostávajúci z 3 plochých kolektorov a 300-litrového zásobníka TÚV.