Project Description

V tomto rodinnom dome sme inštalovali: Rozvody ZTI, podlahové vykurovanie, zemný kolektor pre TČ, strojovňu s tepelným čerpadlom zem-voda od výrobcu IVT a solárny systém od výrobcu THERMOSOLAR.