Project Description

Úplná rekonštrukcia bytového domu z 50-tých rokov. Pre tento objekt sme dodávali strojovňu s kaskádou 5-tich tepelných čerpadiel STIEBEL ELTRON WPL 33, ktoré slúžia na vytápanie celého domu a tiež i prípravu TÚV. Tento bytový je odpojený od centrálneho zásobovanie teplom.