Project Description

Na tejto bioplynovej stanici sme budovali internú sústavu pre ohrev substrátu vo fermentačnej nádrži.