Tepelné systémy

Spoločnosť TEPELNÉ SYSTÉMY, s.r.o. vznikla ako výsledok predchádzajúcej úspešnej spolupráce projekčnej a realizačnej firmy.

Od úplného začiatku sa naša spoločnosť venuje hlavne oblasti nekonvenčného a energeticky úsporného spôsobu vykurovania pričom kladieme dôraz na komplexný návrh, projekciu a následnú realizáciu našich diel.

V princípe sa venujeme hlavne návrhu, dodávke a inštalácii:

  • TEPELNÝCH ČERPADIEL
  • SOLÁRNYCH SYSTÉMOV
  • INTELIGENTNÝCH VYKUROVACÍCH SÚSTAV
  • VZDUCHOTECHNIKY

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sme nadviazali spoluprácu i s viacerými softvérovými firmami, ktoré pre našich klientov vedia pripraviť centrálne regulačné jednotky aj „na mieru“ pre konkrétny objekt.

Veríme, že naším klientom dokážeme navrhnúť a dodať skutočne úspornú a modernú vykurovaciu sústavu na tej najvyššej odbornej úrovni.

Firemné novinky

Osvedčenie pre dotácie

Ešte v roku 2013 schválila vláda SR svojím uznesením zákon o podpore OZE a KVET č. 309/2013 [...]

VRTY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tepelné čerpadlá zem-voda môžu čerpať teplo obsiahnuté v pôde dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je plošný [...]